top of page
Search
  • Tahir Gökçe Şengün

Teknik Bülten #7

Updated: Feb 11, 2022

Konu: Bitüm Esaslı Likit Su Yalıtım Sistemlerine Genel Bakış


Bitüm Esaslı Likit Su Yalıtım Malzemesi Nedir?

Bitüm, petrolün damıtılma sürecinde en alt seviyede bulunan, yüksek kaynama noktasına sahip, genellikle yol yapımında, tamiratında ve çeşitli su yalıtım malzemelerinin üretiminde yoğun olarak kullanılan bir hidrokarbon atığıdır.

En az bir bileşini bitüm içeren, iki bileşenli kompozisyonlarda bitüm haricindeki diğer bileşeni reaktif toz (çimento, silis kum vb. karışımı) olan, karıştırıldığında ürün tipine göre mala, rulo, fırça veya soğuk püskürtme ekipmanları ile uygulanabilecek kıvama gelen ve uygulandığı yüzeylerde su geçirimsizliği sağlayan yüzeysel su yalıtım ürünlerine bitüm esaslı likit su yalıtım malzemeleri denilmektedir.


Bitüm Esaslı Likit Su Yalıtım Sistemleri Nelerdir?

Bitüm esaslı likit su yalıtım sistemleri tek ve iki bileşenli, sıcak ve soğuk uygulamalı, akışkan ve pasta formlu, solvent ve su bazlı olmak üzere dört ayrı kategoride ikiye ayrılabilmektedir.


İş güvenlik kurallarına uyma konusunda yarattığı zorluklar, kontrol problemleri, ekipman ve işçilik anlamında yaşanılan kısıtlar sebebiyle sıcak uygulamalı sistemlerin kullanımı, bazı detay çözümlerinde (dilatasyon dolguları vb.) kullanılan ürün tipleri haricinde günümüzde yok denecek kadar azdır.


Tek bileşenli ve soğuk uygulamalı ürünler genellikle akışkan formda olup, rulo, fırça ve soğuk püskürtme yöntemleriyle rahatlıkla uygulanabilecek kıvamdadırlar.

Çift bileşenli ürünler, soğuk uygulamalı olup, hem akışkan, hem pasta formunda tipleri bulunmaktadır.


Bitüm Esaslı Likit Su Yalıtım Sistemlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Bitüm esaslı likit su yalıtım sistemleri, sadece pozitif yönden uygulanabilir olmaları sebebiyle yeni binalardaki veya eski binaların yenilenen mahallerindeki su yalıtım ihtiyacının tekniğine uygun olarak giderilmesinde kullanılabilen yüzeysel su yalıtım sistemleridir.


Uygulandığı yüzeye yüksek seviyede aderans sağlayarak alt yüzey ile birlikte çalışma özelliğinden dolayı, uygulanacağı yüzeylerin yeterli seviyede kürlenmiş olması büyük önem taşımaktadır. Yine bu özelliğinden dolayı, uygulandığı yüzeylerde oluşacak deformasyonlardan (çatlak, çökme, ayrışma vb.) direkt olarak etkilenen sistemlerdir.


Bu sistemlerin nem toleransının düşük olmasından ötürü, uygulama yapılacak yüzeyin nem oranı ve uygulama sırasındaki ve sonrasındaki hava şartları imalat kalitesini direkt olarak etkilemektedir.


Soğuk uygulamalı bitüm esaslı likit sistemler, sadece karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilmelerinden ve uygulama kolaylıklarından dolayı hızlı imalat imkanı sunarken, katlar arasındaki bekleme süreleri sebebiyle küçük alanlarda hız anlamında dezavantaj yaratmaktadırlar.


Bu sistemler, kimyasal yapıları ve uygulama yöntemleri sebebiyle eksiz bir su yalıtım katmanı oluşturmaktadır. Bu sayede detay çözümlerindeki ve günlük imalat geçişlerindeki hata riskleri minimize edilmektedir.


Üretim aşamalarında bitüm hammaddesine eklenen polimerler ve destekleyici kimyasalların miktarına ve cinsine bağlı olarak, bazı tiplerinin çatlak köprüleme ve elastik deformasyon kabiliyetleri tatmin edici seviyelerdedir. Buna rağmen donma-çözülme etkisine maruz kalan bitüm esaslı likit su yalıtım katmanları, hedeflenen performans seviyesine ulaşmakta büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu sebeple, bu sistemlerin uygulandığı alanlardaki drenaj sisteminin yeterince verimli çalışması büyük bir önem arz etmektedir.


Bitüm esaslı likit sistemlerin içme ve kullanma suyu ile temas etmemesi gerektiğinden dolayı su depolarında kullanımı uygun değildir. Kapalı ve ısıtılan mahallerde kullanılması da ilerleyen süreçlerde bazı problemlere yol açabilmektedir. Bu sebepten ötürü, bu ürünler genellikle yapıların dışa bakan yüzeylerinde (perde duvarlar, teraslar, balkonlar vb.) uygulanmaktadır.

240 views0 comments

Recent Posts

See All

Teknik Bülten #10

Yapısal Güçlendirmede Kullanılan Karbon Lifli Polimerlerin (KLP) Özellikleri

Teknik Bülten #9

Lif Takviyeli Polimer Kompozit Sistemlere Genel Bakış

Teknik Bülten #8

Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemleri Hangi Şartlar Alında Uygulanabilir?

Comentários


bottom of page