top of page
Search
  • Tahir Gökçe Şengün

Teknik Bülten #5

Updated: Feb 11, 2022

Konu: Yapısal Su Yalıtım Sistemlerine Genel Bakış


Yapısal Su Yalıtımı Sistemleri Nedir?

Betonarme imalatlar sırasında taze beton içerisine eklenerek geçirimsizliği artırmayı, yapıların maruz kalabileceği su ve nem sorunlarını birleşik bir tasarım ve uygulama ile önlemeyi, inşaat derzlerinden su girişini engellemeyi veya sertleşmiş betondaki su problemlerini çözmeyi amaçlayan ve yüzeysel uygulamaları destekleyici nitelikte olması beklenen sistemler, yapısal su yalıtım sistemleri olarak adlandırılmaktadır.


Yapısal Su Yalıtım Sistemlerinin Tipleri Nelerdir?

Yapısal su yalıtım sistemleri arasında harç katkıları, beton katkıları, su ile priz alan tıkaç harçları ve enjeksiyon reçineleri gibi yapı kimyasalları ve su tutucu ve su ile genleşen bantlar bulunmaktadır.


Yapısal su yalıtım uygulamalarında en çok tercih edilen ürünlerden olan beton katkıları, toz ve likit olmak üzere başlıca iki kategoride incelenebilir.


Sızdırmazlık tamamlayıcı ürünler olarak da adlandırabileceğimiz, soğuk derz, genleşme derzi ve benzeri inşaat derzlerinde kullanılan, su tutucu ve su ile genleşen değişik tip ve boyutlardaki profiller de ham madde cinsine göre kendi içlerinde pvc, kauçuk, hidrofilik ve sodyum bentonit esaslı olarak dört ayrı kategoride, kullanım yerine göre de dış yüzeye, betonun bünyesine ve iç yüzeye uygulanan tipler olarak 3 ayrı kategoride sınıflandırılabilirler.


Su ile priz alan tıkaç harçları çimento esaslı olup, talep edilirse reaksiyon sürelerine göre çeşitlendirilebilirler.


Su yalıtımı amacıyla kullanılan enjeksiyon reçineleri de, üretilmiş oldukları ham madde cinsine göre poliüretan, silikat ve akrilik reçineler olmak üzere üç ana başlıkta incelenebilir.


Yapısal Su Yalıtım Sistemlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Yapısal su yalıtım sistemleri, genellikle binaların temellerinde ve toprak altında kalan perde duvarlarında, su depolarında, havuzlarda, arıtma tesislerinde, barajlarda ve tünellerde kullanılmaktadırlar. “Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği” kapsamında, su depoları ve havuzlarda her durumda yapısal geçirimsizlik sağlanması beklenmektedir.


Yapısal su yalıtımı uygulamalarının en büyük avantajları arasında, detaylı bir yüzey hazırlığına ihtiyaç duyulmaması, hızlı bir şekilde uygulanabilmesi, imalat sürelerinin kısa olması ve işçilik maliyetlerinin düşük olması bulunmaktadır.

Katkı tipi yapısal su yalıtım sistemlerinin, yapılarda su geçirimsizlik sağlamalarının yanı sıra, betonarme elemanların imalatını kolaylaştırmak, beton kalitesini artırmak ve betona istenen diğer özelliklerin verilmesini sağlamak gibi faydaları bulunmaktadır.


Bu katkılar, betonun içerisindeki kılcal boşlukları su itici tabakalar oluşturacak şekilde doldururlar ve betonun su emme kapasitesini düşürürler. Basınçlı suyun bu kılcal boşluklara sirayet etmesi durumunda da katkı içerisindeki kimyasallar genleşerek geçirimsiz bir tabaka oluştururlar.


Katkı tipi yapısal su yalıtım sistemleri, genellikle bağlayıcı miktarının %0.5’i ile %2’si arasındaki bir oranda kullanılmaktadır. Bu oran ürünün markasına ve tipine göre değişmekte olup, herhangi bir ürünü kullanmadan önce ürüne ait teknik bilgi dökümanı detaylıca incelenmelidir.


Yapısal su yalıtım sistemlerinin en büyük dezavantajı, uygulamalarının çok kolay olduğunun düşünülmesidir. Bu düşünce sebebiyle dikkatsizce yapılan uygulamalar, yanlış seçilen beton cinsleri, uygunsuz kalıp, döküm ve kürleme koşulları, montajı yanlış veya eksik yapılan sızdırmazlık profilleri ve yanlış malzeme ve yöntemler ile yapılan uygulamalar, bu sistemlerin verimli çalışamaması için başlıca sebepler arasındadır.

20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page