top of page
Search
  • Tahir Gökçe Şengün

Teknik Bülten #4

Updated: Feb 11, 2022

Konu: Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemlerine Genel Bakış


Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Malzemesi Nedir?

Kauçuk veya plastik ham maddelerden mamul, ülkemizdeki standart kalınlıkları 1.2 mm ile 2.0 mm arasında değişen, yatay yüzeylerde serilerek, düşey yüzeylerde asılarak uygulanan, UV dayanımlı çeşitleri de olan, taşıyıcılı veya taşıyıcısız olarak üretilen, sıcak hava kaynağı veya kimyasal yapıştırıcılar ile birbirine veya uygulandığı yüzeye yapıştırılabilen örtü tipindeki su yalıtım malzemeleri Sentetik Örtü olarak adlandırılmaktadır.


Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemleri Nelerdir?

Sentetik örtü tipi su yalıtım sistemleri üretildikleri ham madde cinsine ve son mamul özelliklerine göre başlıca beş kategoride incelenebilir. PVC (Poli Vinil Klorür), TPO (Termoplastik Poliolefin), EPDM (Etilen Propilen Dienmonomer), HDPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen) ve FPO (Esnek Poliolefin) ismi ile bilinen ürünler sentetik örtü tipi su yalıtım malzemeleri olarak kabul edilebilir.


Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Sentetik örtü tipi su yalıtım sistemleri, yüzeysel olarak yalnızca pozitif yönden uygulanabilir olmaları sebebiyle sadece yeni binalardaki veya eski binaların yenilenen mahallerindeki su yalıtım ihtiyacının tekniğine uygun olarak giderilmesinde kullanılabilen sistemlerdir. Özellikle basınçlı su etkisine maruz kalan toprak altındaki yüzeylerin ve toprak üzerindeki büyük alanların geçirimsizliğinin sağlanmasında bu sistemler sıkça tercih edilmektedir.


Çoğunlukla tek kat olarak uygulanmaları, rulo boyutlarının büyük olması ve ek yeri yapıştırma yöntemlerinin hızlı olması sebebiyle, özellikle büyük alanlardaki imalat sürelerini ciddi anlamda kısaltan sistemlerdir.


Çoğu sistemin uygulandığı yüzeyden bağımsız çalışıyor olması, sistemin uygulandığı yüzeylerde oluşacak deformasyonlardan (çatlak, çökme, ayrışma vb.) direkt olarak etkilenmemesini sağlamaktadır. Yüzeye, tamamen yapıştırılarak veya mekanik tespit yöntemi ile bağlanan sentetik örtü tipi su yalıtım sistemleri, yüzeylerde oluşacak deformasyonlardan direkt olarak etkilenseler dahi, ürünlerin mekanik özelliklerinin (çekme mukavemeti, kopma uzaması, ek yeri yırtılma dayanımı vb.) yeterince yüksek olması, ürünlerin deformasyon risklerini minimize etmektedir.


Uygulama yöntemi sebebiyle ekli bir su yalıtım katmanı oluşturan bu sistemlerin en büyük dezavantajlarından bir tanesi yüzeyden bağımsız uygulanmaları durumunda, olası su kaçaklarına sebep olan problemlerinin bulunmasının zorluğudur.


Sentetik örtü tipi su yalıtım sistemlerin bir kısmının antibakteriyel özellik taşıması, içme suyu ile temasa uygun olması ve mekanik özelliklerinin yüksek olması bu sistemlerin su depolarındaki kullanımlarını ciddi oranda artırmaktadır. Ancak, uygulandıkları yüzeylere tamamen yapıştırılmadıkları durumda, negatif yönden yapılacak tamiratlarda başarılı sonuç almak neredeyse imkansızdır.

Üzeri açık kalacak çatılarda, taşıyıcılı sistemlerin mekanik tespit yöntemi ile uygulanması, rüzgar yüklerine karşı yeterli dayanım sağlanabilmesi için büyük fayda sunmaktadır.


Bu sistemlerin bir çoğunun uygulandığı yüzeye yapıştırılmaması sebebiyle, nem oranı yüksek veya ıslak yüzeylere uygulanabilir olması, kullanıcılara mevsim ve hava şartı etkeninden bağımsız olarak uygulama yapma fırsatı sunar. Ancak, malzemelerin depolanması ve uygulanması sırasında, malzeme ve ortam sıcaklığı kriterlerine, üreticinin önerileri doğrultusunda uyulması, hedeflenen performansa ulaşabilmek için büyük önem arz etmektedir.


Birçok sentetik örtü tipi su yalıtım sisteminin kimyasal dayanımının yüksek olması, bu sistemlerin arıtma tesisleri, çöp toplama alanları, maden sahaları gibi agresif kimyasalların olduğu mahallerde kullanımını yaygınlaştırmaktadır.

107 views0 comments

Recent Posts

See All

Teknik Bülten #10

Yapısal Güçlendirmede Kullanılan Karbon Lifli Polimerlerin (KLP) Özellikleri

Teknik Bülten #9

Lif Takviyeli Polimer Kompozit Sistemlere Genel Bakış

Teknik Bülten #8

Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemleri Hangi Şartlar Alında Uygulanabilir?

Comments


bottom of page