top of page
Search
  • Tahir Gökçe Şengün

Teknik Bülten #3

Updated: Feb 11, 2022

Konu: Çimento Esaslı Yüzeysel Su Yalıtım Sistemleri Hangi Şartlar Altında Uygulanabilir?


Çimento Esaslı Yüzeysel Su Yalıtım Sistemleri Hangi Alanlara Hangi Şartlar Altında Uygulanabilir?

İlgili sistemlerin hangi şartlar altında, yapıların hangi bölümlerine uygulanabileceğini ilk adımda “Binalarda Su Yalıtım Yönetmeliği” çerçevesinde değerlendirmek gerekir. İlgili yönetmeliğe göre çimento esaslı yüzeysel su yalıtım sistemleri, toprak ile temas eden düşey yüzeylerde (perde duvar, parapet vb.), basınçlı su etkisine maruz kalmayan yatay yüzeylerde (temel, döşeme, teras çatı, eğimli çatı vb.), ıslak hacimlerin (duş, banyo, tuvalet, hamam vb.) yatay ve düşey yüzeylerinde ve su depoları ve havuzların yatay ve düşey yüzeylerinde genel anlamda kullanıma uygundur.

 

Toprak Altında Kalan Yüzeylerin Basınçsız Su Etkisi Altında Kalıyor Olarak Kabul Edilmesinin Şartları Nelerdir?

Bu tespit için ilk şart temel ve perdelerin mevsimsel olarak en yüksek yeraltı su seviyesinin üzerinde bulunmasıdır. Bu kriterin yanı sıra, geçirgenlik katsayısı (k) 10‾⁴ m/s’ye eşit veya bu değerden büyük olan zeminlerde uygun drenaj sisteminin yapılması veya geçirgenlik katsayısı (k) 10‾⁴ m/s’den küçük olan zeminlerde suyun birikme yapmayarak hidrostatik basınç oluşturmaması şartları aranmaktadır.

 

Çimento esaslı yüzeysel su yalıtım sistemlerinin hangi alanlarda ve hangi şartlarda uygulanabileceği konusunda son kararınızı vermeden önce diğer kriterleri de dikkatle incelemek gerekir. Kullanılacak su yalıtım malzemesinin maruz kalacağı hidrostatik basınç altında su geçirimsizliğini koruyabilmesi, uygulama yapılacak yüzey tipinin çimento esaslı sistemler için uygun olup olmadığı, zemin bünyesinde ve yeraltı sularında bulunan kimyasallara ve gazlara karşı dayanıklı olması, binada oluşabilecek hareketlerden (oturma, yer değiştirme vb.) kaynaklı etkileri karşılayabilecek mekanik özelliklere ve/veya çatlak köprüleme kabiliyetine sahip olması, su ile sürekli temas halinde çözünmemesi, çatı ve teraslarda son kat olarak kullanılması durumunda rüzgar ve kar yüklerine, dış iklim koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı olması, yeşil çatılarda kök bariyeri olmadan kullanılması durumunda bitki köklerine dayanıklı olması gibi başlıca kriterler karar verilmeden önce detaylıca irdelenmelidir.

Çimento esaslı yüzeysel su yalıtım sistemlerinin, uygulandığı yüzeye maksimum derecede aderans sağlayarak alt yüzey ile birlikte çalışma özelliğinden dolayı, uygulanacağı yüzeylerin kalitesi ve boyutsal kararlılık özellikleri büyük önem arz etmektedir. Yüzeyde bulunan çatlakların, aşınmış bölgelerin ve bozuk satıhların su yalıtım sistemlerinin performansını olumsuz olarak etkileyeceği düşünülmeli ve bu durumlar karar verme aşamasında dikkatle değerlendirilmelidir. Diğer taraftan, çimento esaslı sistemlerin sınırlı çatlak köprüleme ve elastik deformasyon kabiliyetlerini dikkate alarak, uygulama yapılacak betonarme elemanların ve yüzeylerin yük altındaki davranışları hassasiyetle incelenmelidir.

Bu kriterlerin haricinde, geçmiş uygulama tecrübeleri, üretici tavsiyeleri, uygulamanın yapılacağı alanların boyutları ve fiziksel durumları ve uygulamanın yapılacağı mevsim şartları gibi etkenler de karar verme aşamasında büyük bir önem taşımaktadır.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Teknik Bülten #10

Yapısal Güçlendirmede Kullanılan Karbon Lifli Polimerlerin (KLP) Özellikleri

Teknik Bülten #9

Lif Takviyeli Polimer Kompozit Sistemlere Genel Bakış

Teknik Bülten #8

Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemleri Hangi Şartlar Alında Uygulanabilir?

Comments


bottom of page