top of page
Search
  • Tahir Gökçe Şengün

Teknik Bülten #2

Updated: Feb 11, 2022

Konu: Çimento Esaslı Su Yalıtım Sistemlerine Genel Bakış


Çimento Esaslı Su Yalıtım Malzemesi Nedir?

Çimento, kum, organik ve inorganik kimyasallar, silika bazlı malzemeler ve bazı katkılar içeren toz tipindeki bir bileşeninin, su veya özel bir sıvı olan ikinci bir bileşeni ile karıştırıldığında, mala, rulo, fırça veya soğuk püskürtme ekipmanları ile uygulanabilecek kıvama gelen ve uygulandığı yüzeylerde su geçirimsizliği sağlayan yapısal veya yüzeysel su yalıtım ürünlerine çimento esaslı su yalıtım malzemeleri denilmektedir.


Çimento Esaslı Su Yalıtım Sistemleri Nelerdir?

Çimento esaslı su yalıtım sistemleri öncelikle yüzeysel ve yapısal sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Yüzeysel sistemler kendi içerisinde metalik, akrilik dispersiyon, kimyasal ve kristalize sistemler olmak üzere başlıca 4 kategoriye ayrılabilir. Su ile hızlı priz alan tıkaç harçları ve toz tipi kristalize katkılar ise yapısal sistemlerde kullanılan çimento esaslı su yalıtım malzemeleri olarak kabul edilebilir.


Çimento Esaslı Su Yalıtım Sistemlerinin Genel Özellikleri Nelerdir?

Çimento esaslı yüzeysel su yalıtım sistemleri, hem pozitif hem negatif yönden uygulanabilir olmaları sayesinde hem eski, hem de yeni binalardaki su yalıtım ihtiyacının giderilmesinde kullanılabilen sistemlerdir.

Bu sistemlerin bir çoğunun nem oranı yüksek yüzeylere uygulanabilir olması, kullanıcılara mevsim ve hava şartı etkeninden bağımsız olarak uygulama yapma fırsatı sunar. Ancak, malzemelerin depolanması ve uygulanması sırasında, malzeme, yüzey ve ortam sıcaklığı kriterlerine, üreticinin önerileri doğrultusunda uyulması, hedeflenen performansa ulaşabilmek için büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, uygulandığı yüzeye maksimum derecede aderans sağlayarak alt yüzey ile birlikte çalışma özelliğinden dolayı, uygulanacağı yüzeylerin yeterli seviyede kürlenmiş olması büyük önem taşımaktadır. Yine bu özelliğinden dolayı, uygulandığı yüzeylerde oluşacak deformasyonlardan (çatlak, çökme, ayrışma vb.) direkt olarak etkilenen sistemlerdir.

Çimento esaslı yüzeysel sistemler, uygulama kolaylıklarından dolayı hızlı imalat imkanı sunarken, katlar arasındaki bekleme süreleri sebebiyle küçük alanlarda hız anlamında dezavantaj yaratmaktadırlar.

Kimyasal yapısı ve uygulama yöntemi sebebiyle eksiz bir su yalıtım katmanı oluşturan bu sistemlerin en büyük dezavantajlarından bir tanesi çatlak köprüleme ve elastik deformasyon kabiliyetlerinin düşük seviyede olmasıdır. İlerleyen teknoloji ile birlikte, ürünlerin bu kabiliyetleri her geçen gün artırılmaya çalışılsa da, özellikle donma-çözülme etkisine maruz kalan çimento esaslı su yalıtım katmanları, hedeflenen performans seviyesine ulaşmakta büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu sebeple, dış hava şartlarına maruz kalan ve alan olarak büyük yüzeylerde bu sistemlerin uygulanması bazı problemlere yol açabilmektedir.

Çimento esaslı sistemlerin bir kısmının antibakteriyel özellik taşıması ve içme suyu ile temasa uygun olması, bu sistemlerin su depolarındaki kullanımlarını ciddi oranda artırmaktadır. Çatlak köprüleme ve elastik deformasyon kabiliyetlerinin düşük olması, bu sistemlerin su depolarındaki uygulamalarında bazı problemler yaratsa da, ürünün hem eksiz olması, hem de uygulandığı yüzeye maksimum seviyede aderans sağlıyor oluşu, hem pozitif hem de negatif yönden yapılacak tamiratlarda kullanıcılara ciddi kolaylıklar sağlamaktadır.

Çimento esaslı yapısal su yalıtım sistemleri de, yüzeysel sistemler gibi kolay ve hızlı bir şekilde uygulanabilmektedir.Ancak, çatlak köprüleme ve elastik deformasyon kabiliyetleri yok denebilecek kadar azdır. Özellikle toz tipi kristalize katkılar, priz süresi sonunda, eklendikleri taze beton ile aynı özellikleri göstermektedirler.

118 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page