top of page
Search
  • Tahir Gökçe Şengün

Teknik Bülten #1

Updated: Feb 11, 2022

Konu: Su Yalıtımı Hakkında Temel Bilgiler


Su Yalıtımı Nedir?

Suyun ve nemin yapılar, yaşam alanları ve bu alanlarda yaşayan insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine sebep olabilecek gerekçeleri tespit ederek, bu gerekçeleri ortadan kaldırmaya yönelik bütün mimari tasarımları, mühendislik hesaplarını, üretim aşamalarını ve saha çalışmalarını içerisinde barındıran inşaat disiplini “Su Yalıtımı” veya “Su İzolasyonu” olarak adlandırılmaktadır.


Su Yalıtımı Neden Yapılmalıdır?

Suyun ve nemin, binaların yapısal performansı, yaşam alanlarının konforu ve estetiği ve bu alanlarda yaşayan insanların sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak ve binaların ekonomik ömürlerini kısaltmamak için yapılmalıdır.


Su Yalıtımı Yapıların Hangi Kısımlarında Uygulanmalıdır?

Su yalıtımı, yapı temellerinin alt ve yan yüzeylerinde, toprak altında kalan duvarların tercihen dış yüzeylerinde ancak mecbur kalınırsa iç yüzeylerinde, toprak üzerinde kalan ama su ile temas etme ihtimali olan duvar ve cephelerde, düz ve eğimli çatılarda, balkonlarda, ıslak hacimlerde, havuzlarda, su depolarında, su taşıma kanallarında, yapay göl ve göletlerde, tünellerde, köprü ve viyadük temel ve döşemelerinde, arıtma kanallarında ve havuzlarında ve binaların kullanım amaçları doğrultusunda su ve nem riski öngörülen her mahalde tekniğine uygun olarak yapılmalıdır.


Su Yalıtım Uygulamalarının Tipleri Nelerdir?

Su yalıtım uygulamaları öncelikle yüzeysel ve yapısal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yüzeysel uygulamalar, su ve nemden korumak istediğimiz yüzeylere kesintisiz ve tekniğine uygun olarak yapılan imalatlardır. Bu tip uygulamalar sırasında kullanılan su yalıtım malzemeleri öncelikli olarak likit ve örtü tipi ürünler olarak ikiye ayrılabilir. Likit tip ürünler kendi içlerinde sürme/soğuk püskürtme ve sıcak püskürtme olmak üzere ikiye, örtü tipi ürünler de kendi içlerinde bitümlü, sentetik ve bentonit olmak üzere üçe ayrılabilirler. Sürme/soğuk püskürtme tip ürünler de kendi içinde genellikle çimento esaslı, bitüm esaslı, akrilik esaslı, ms polimer esaslı, poliüretan esaslı ve poliürea esaslı olmak üzere altıya, sıcak püskürtme tip ürünler de poliüretan, hibrit poliüera ve saf poliürea olmak üzere üçe ayrılmaktadırlar. Yapısal uygulamalar, betonarme imalatlar sırasında taze beton içerisine eklenerek geçirimsizliği artırmayı, inşaat derzlerinden su girişini engellemeyi veya sertleşmiş betondaki su problemlerini çözmeyi amaçlayan, yüzeysel uygulamaları destekleyici nitelikte olması beklenen uygulamalardır. Yapısal uygulamalar arasında harç katkıları, beton katkıları ve su ile hızlı priz alan tıkaç ve enjeksiyon harçları gibi yapı kimyasalları ve pvc, kauçuk, hidrofilik ve sodyum bentonit esaslı su tutucu veya su ile genleşen bantlar kullanılmaktadır.


Su Yalıtım Uygulamalarında Dikkate Alınması Gereken Yönetmelik ve Standartlar Hangileridir?

ı1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği” ile su yalıtımı konusunda uyulması gereken usul ve esaslar düzenlenmiştir. Su yalıtım imalatlarının uygulama kuralları için TS 13671, TS 13658, TS 11758-2 ve TS 13766 standartları, uygulamada kullanılacak malzemelerin seçiminde ise TS EN 15814, TS EN 13956, TS EN 13967, TS EN 13707, TS EN 13969, TS EN 14891, TS EN 1504-2 ve TS EN 859 standartları dikkate alınmalıdır.

123 views0 comments

Recent Posts

See All

Teknik Bülten #10

Yapısal Güçlendirmede Kullanılan Karbon Lifli Polimerlerin (KLP) Özellikleri

Teknik Bülten #9

Lif Takviyeli Polimer Kompozit Sistemlere Genel Bakış

Teknik Bülten #8

Sentetik Örtü Tipi Su Yalıtım Sistemleri Hangi Şartlar Alında Uygulanabilir?

Comentarios


bottom of page